Sabtu, 16 Januari 2010

AMALAN BAGI ORANG YANG BERMIMPI BURUK

Oleh Pensilajaib

Pertama
Meludah kekiri, 3 kali. 1

Kedua
Berlindung dengan Allah dari godaan syaitan dan dari keburukkan mimpinya, 3 kali. 2

Ketiga
Tidak menceritakan mimpinya kepada orang lain. 3

Keepmat
Membalikkan tubuhnya (mengubah kedudukan tidur). 4

1- Ditakhrij oleh Al-Bukhari (7044), Muslim (2261) dan Ahmad (22077)
2- Ditakhrij oleh Muslim (2262), Ahmad (14365) dan Abu Dawud (5022) dan Ibnu Majjah (3908)
3- Ditakhrij oleh Ahmad (1720, 27820), abu Dawud (1425), At-Tirmizi (464), An-nas,ai (1745, 1746)
4- Ditakhrij oleh Abu Dawud (1427), at-Tarmizi (3566), an-Nasa'i(1747), Ibnu Majah (1179).

Tiada ulasan:

Catat Ulasan